Juridische voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden voor ‘Ondersteuningsportal voor publieke figuren’

Nuyts ICT onderschrijft de waarde van positieve partnerschappen met geselecteerde bekende personen en mediaorganisaties en het bieden van rechtstreekse ondersteuning via de ondersteuningsportal voor publieke figuren (‘Portal’). Op het gebruik van de Portal zijn de algemene voorwaarden van Nuyts ICT, het privacybeleidΒ en andere daarin genoemde voorwaarden en beleidsregels van toepassing. De gebruiksvoorwaarden voor deze Portal zijn een aanvulling op die voorwaarden en beleidsregels.

  1. Als gebruiker van onze ondersteuningsservices voor publieke figuren en de Portal bevestig je dat je de servicevoorwaarden van Nuyts ICT, het gegevensbeleid, de gebruiksvoorwaarden van de Portal en andere daarin genoemde beleidsregels (de “algemene voorwaarden”) hebt gelezen en ermee akkoord gaat, en dat je deze hebt gedeeld met of hebt medegedeeld aan iedere persoon die namens jou toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Portal. Je gaat ermee akkoord de toegang tot en het gebruik van de Portal te beperken tot jezelf, je bedrijf en door jou aangewezen werknemers of personen die noodzakelijk toegang tot de Portal moeten hebben of van de Portal gebruik moeten maken.
  2. De Portal is alleen bedoeld voor bekende personen en mediaorganisaties. Persoonlijke verzoeken of verzoeken namens vrienden en familie zijn niet toegestaan. Door het indienen van een verzoek verklaar jij of verklaart de door jou aangewezen persoon die namens jou handelt, dat het verzoek is ingediend namens een bekende persoon of mediaorganisatie, dat die persoon of entiteit voldoet aan de eisen om in aanmerking te komen voor goedkeuring van het betreffende verzoek, en dat noch jij noch je klant of werknemer stappen heeft ondernomen om de geschiktheidsvereisten te omzeilen of misbruiken.
  3. Indien je gebruikmaakt van onze ondersteuningsservices voor publieke figuren en de Portal in naam van een derde partij (waaronder, maar niet beperkt tot, als impresario of vertegenwoordiger van een andere persoon), heb je toestemming nodig van die mensen of partijen voordat je namens hen een verzoek indient. Je verklaart en garandeert dat je als vertegenwoordiger van een dergelijke derde partij bevoegd bent om dergelijke functies namens deze partij te gebruiken en dat je namens deze partij akkoord gaat met deze voorwaarden en deze partij daardoor is gebonden aan deze Portalvoorwaarden.
  4. De bekende personen of werknemers van de mediaorganisatie die je vertegenwoordigt, kunnen gebruik blijven maken van je services om hun aanwezigheid op sociale media te beheren. Elke keer dat je een verzoek indient via de Portal, bevestig je aan Nuyts ICT dat je toestemming hebt van de bekende persoon en/of mediaorganisatie in wiens naam je het verzoek indient om dit te doen. Zorg bovendien dat je toestemming hebt van mensen voordat je ons informatie geeft die je onafhankelijk van hen hebt verkregen of over hen hebt verzameld. Je mag geen verzoeken indienen namens personen of organisaties die je niet vertegenwoordigt.
  5. Het gebruik van de Portal en de services die via de Portal worden aangeboden, is naar goeddunken van Nuyts ICT. Nuyts ICT kan naar eigen goeddunken, om elke reden en op elk moment de ondersteuning voor mediapartners, waaronder de toegang tot de Portal of services die via de Portal toegankelijk zijn, opschorten of stopzetten, zonder inachtneming van je status voor elk ander product.
  6. Niet naleven van deze voorwaarden of gedrag dat door Nuyts ICT wordt beoordeeld als misbruik van de toegang tot ondersteuning voor publieke figuren of de Portal, of als een omzeiling of misbruik van de geschiktheidsvereisten voor elke service of elk verzoek die/dat via de Portal wordt aangeboden door jou, de door jou aangewezen persoon of iedere persoon die op basis van jouw toegangsrechten gebruikmaakt van ondersteuning voor mediapartners, kan resulteren in het kwijtraken van de toegang tot ondersteuning voor publieke figuren en de Portal en gerelateerde services. We verwachten bijvoorbeeld dat alle bij je verzoeken verstrekte informatie correct en authentiek is; het maken of bewerken van inhoud om goedkeuring voor een verzoek te krijgen, wordt gezien als misbruik.
  7. Als mediaorganisatie en vertegenwoordiger van anderen geniet je het vertrouwen van je klanten en werknemers. Op basis daarvan biedt Nuyts ICT je toegang tot de Portal. Nuyts ICT kan worden geschaad of juridisch verantwoordelijk worden gehouden indien je het vertrouwen van je klanten of Nuyts ICT schendt. Je gaat er daarom mee akkoord Nuyts ICT te vrijwaren van en schadeloos te stellen bij eventuele vorderingen, rechtszaken, verliezen, aansprakelijkheid, schade, kosten en uitgaven die het gevolg zijn van een schending van de gebruiksvoorwaarden van de Portal door jou.
  8. Deze Voorwaarden wijzigen op geen enkele manier de voorwaarden of bepalingen van een eventuele andere overeenkomst die je mogelijk hebt met Nuyts ICT. In geval van een duidelijk conflict tussen deze Voorwaarden en de Nuyts ICT-voorwaarden zijn deze Voorwaarden uitsluitend van toepassing op je gebruik van de Portal en voor zover het conflict reikt. Nuyts ICT behoudt zich het recht voor om je naleving van deze Portalvoorwaarden te controleren en om deze Voorwaarden periodiek bij te werken. Als je de Portal blijft gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met deze wijzigingen.
Op de websites en bij de online services van Nuyts ICT kunnen cookies worden gebruikt. Als gebruiker hebt u cookies nodig om te kunnen surfen en om uw gedrag op onze sites te personaliseren. We gebruiken cookies om te zien welke webpagina's mensen hebben bezocht en om te meten hoe effectief advertenties en zoekopdrachten zijn. Verder bieden cookies ons inzicht in het surfgedrag van gebruikers, zodat we onze communicatie en diensten kunnen verbeteren.